ถ่านหิน(Coal Anthracite)

ถ่านหิน (Coal Anthracite) แอนทราไซต์(Anthracite) เชื่อว่าหากทับบนสมุดบัญชีจะกักเก็บได้ดีมีเงินหมุนเวียนไหลมาเทมา เป็นถ่านหินที่มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีรอยแตกเว้าแบบก้นหอย ติดไฟยาก