ฟลูออไรต์ (Fluorite)

ฟลูออไรต์ (Fluorite) หรือฟลูออสปาร์ (Fluorspar) มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในเรื่องของการพัฒนาจิต พัฒนาการหยั่งรู้ และช่วยในเรื่องการทำสมาธิ คนยุโรปโบราณเชื่อว่าฟลูออไรต์จะช่วยให้คนที่ขาดความเชื่อและขาดศรัทธาต่อพระเจ้ามีความคิดจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกลับมาได้ ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ช่วยลดอาการปวดหลัง ปวดเอว