ผลึกสายฟ้า (Fulgurite)

ผลึกสายฟ้า (Fulgurite) เกิดจากกระแสฟ้าผ่าที่พุ่งลงไปในดิน มักจะพบในพื้นที่ที่เป็นทราย ลักษณะของพวกมันนั้นจะเหมือนกับการหลอมละลายของทรายที่ถูกความร้อนสูงจนละลายกลายเป็นผลึกรูปทรงเดียวกับสายฟ้าที่เห็นเวลาที่ฟ้าผ่า แต่เมื่อนำมาผ่าออกก็จะเห็นว่าภายในผลึกสายฟ้านั้นจะกลวงเหมือนกับท่อ จนมีอีกชื่อว่า “ท่อธรรมชาติ”