โกบี อาเกต Gobi Agate

โกบี อาเกต (Gobi Agate) อาเกตทะเลทรายโกบี มีอายุเก่าแก่หลายร้อยล้านปี เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำ และเย็นตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก็มีการกัดเซาะของน้ำทะเล และเมื่อกาลเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทางธรณีวิทยา การยกตัวของแผ่นดิน ทำให้เกิดเป็นทะเลทรายที่มีการรับพลังงานที่ร้อนและเย็น ทำให้รูปร่างผิวดูสวยงาม ในรูปที่ต่างๆ ทั้งยังสะสมพลังงานจำนวนมาก