หินเทพธิดา (Goddess stone-Menalite)

หินเทพธิดา (Goddess stone-Menalite) จะให้การสนับสนุนเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ทั้งในระหว่างการตั้งครรภ์ ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเพื่อช่วยให้เด็กในครรภ์ที่มีการพัฒนาร่างกาย สนับสนุนการเจริญเติบโตมีสุขภาพดีและการพัฒนาทารกหลังคลอดของตนและในช่วงเดือนแรกและขวบแรก ช่วยในการรักษาเสถียรภาพของระบบประสาทจำนวนมาก