เกอไทท์ Goethite

เกอไทท์ Goethite เป็นแร่เหล็กออกไซต์ ซึ่งถูกตั้งชื่อโดยผู้รู้รอบด้านชาวเยอรมัน โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเท พบได้หลากสี เช่น สีชมพู แดง ส้ม และสีอื่นๆ ในความเชื่อ เกอไทท์ Goethite ช่วยเพิ่มทักษะความสามารถ มีพลังลดความความกังวลและสร้างสมาธิได้รวดเร็วในยามต้องการ