เฮไลท์ (Halite)

เฮไลท์ (Halite) ชื่อแร่ เป็นคำที่มาจากภาษากรีก “hals” แปลว่า Salt (เกลือ) มีชื่อเรียกกันว่า “หินเกลือ” (Rock salt) ก็คือเกลือธรรมดาที่รู้จักกันทั่วๆ ไป (common salt) มักจะพบเกิดในลักษณะรูปลูกเต๋า มีความแข็งต่ำมาก มีรสเค็มเหมือนเกลือ ละลายได้ในน้ำ สีผงละเอียดของแร่มีสีขาว บางครั้งอาจพบเรืองแสงได้