หินแม่น้ำโขง

หินแม่น้ำโขง หินจากแม่น้ำโขง แหล่งค้นพบ : แม่น้ำโขง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในความเชื่อแล้ว แม่น้ำโขงเป็นที่อยู่อาศัยของภูมิพญานาค จะได้รับพลังงานของเหล่าพญานาคด้วย ในบารมีของท่านเหล่าพญานาคทำให้หินมีความเป็นมงคลกว่าหินทั่วไป ถ้านำติดตัวแล้วจะนำความโชคดีมงคลอีกด้วย