ไคยาไนท์(Kyanite)

ไคยาไนท์ (Kyanite) เกิดจากการบ่มเพาะเป็นเวลานานของแร่อลูมิเนียมในหินตะกอนและหินอัคนีภายใต้ความร้อนที่สูงจัดก่อให้เกิดหินชนิดนี้ออกมา หินนี้จะแสดงพลังความสามารถในตัวที่เรามีออกมา ทำให้เรามีความสามารถหลายด้าน และทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันจะกลายเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถในสายตาผู้ที่พบเห็น