ลาพิส ลาซูลี (Lapis lazuli)

ลาพิส ลาซูลี (Lapis lazuli) สัมผัสแรกเมื่อได้เห็นหินตัวนี้ คือพลังทางจิตวิญญาณที่เข้มข้น สามารถใช้ร่วมกับการนั่งสมาธิเพื่อเปิดดวงตาที่สาม สีน้ำเงินสัมพันธ์กับจักระที่ 6 ซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าผาก เชื่อมโยงถึงการรับรู้โดยจิตสำนึก จิตสัมผัส ความคิด