เลพิโดไลต์ (Lepidolite)

เลพิโดไลต์ (Lepidolite) หินธรรมชาติ เป็นหินแห่งความสงบ คนที่มีปัญหาอกหัก ไม่รักตัวเอง หรือไม่เปิดความรู้สึกดี ๆ ของคนอื่น สามารถขจัดสิ่งชั่วร้าย ให้ออกไปจาก บำบัดอาการบาดเจ็บทางจิตใจ เป็นหินแห่งความสงบ