ไลโมไนท์ (Limonite)

ไลโมไนท์ (Limonite) มาจากภาษากรีก หมายถึง meadow ทุ่งหญ้า มีสีผงละเอียดสีน้ำตาลเหลือง หลอมละลายยากขั้นที่ 5-5.5 ถ้าเผาที่เปลวลดออกซิเจน จะมีสมบัติเป็นแม่เหล็กอย่างแรง เผาในหลอดทดลองชนิดปิดทางเดียวจะมีน้ำเกาะมาก เป็นตัวให้สี yellow ocher และเป็นสินแร่เหล็ก