แม่เหล็กธรรมชาติ (Magnetite & Lodestone)

แม่เหล็กธรรมชาติ (Magnetite & Lodestone) หากเป็นคุณสมบัติแล้ว แมกนีไทต์ ( Magnetite) มีหน้าที่เป็นหินแห่้งการเชื่อมต่อกับธาตุดิน ช่วยระบบจักระของร่างกายให้เดินคงที่ ช่วยกระแสจิต สมาธิ การมองเห็นได้ดีขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวคุณเอง ในเครื่องประดับมากมายมักจะมีแร่ แมกนีไทต์ ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ผิวหนังและเส้นผม ให้ระบบในร่างกายดีขึ้น