ทองแดงธรรมชาติ (Native Copper)

ทองแดงธรรมชาติ (Native Copper) มักเกิดเป็นแผ่น ขยุกขยักคล้ายกิ่งไม้ เป็นเส้น เป็นเม็ด บางแหล่งเกิดเป็นก้อนใหญ่ ถ้าตกผลึก จะเกิดในระบบไอโซเมตริก แต่มักจะไม่สมบูรณ์ ไม่มีรอยแยกแนวเรียบ รอยแตก แบบหยักคม เกิดในแหล่งแร่ที่ได้จากกากหินหนืดอุณหภูมิต่างๆ ใกล้ผิวโลกโดยเฉพาะใกล้ๆ หินที่มีทองแดงปนอยู่ด้วย