อ๊อคโค่ จีโอด / Occo Geode

อ๊อคโค่ จีโอด (Occo Geode) หินความปรารถนาให้สมหวัง จนบรรลุผลสำเร็จ และความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นหินเด่นด้านการสร้างความสมดุลพลังหยินหยาง เสริมความกล้าหาญ ความสามัคคี กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จิตใต้สำนึกเผชิญหน้าความจริง