โอเคไนต์ (okenite)

โอเคไนต์ (okenite) หินปุยนุ่น เป็นแร่ธรรมชาติที่หายากมากบนโลก มีขนขาวๆใสๆ โดยรอบขนมีความนิ่มมาก ไม่เปาะง่าย