พรอฟฟีซี สโตน (Prophecy Stone-Hematite After Marcasite)

พรอฟฟีซี สโตน (Prophecy Stone-Hematite After Marcasite) หินจะช่วยให้สร้างวิสัยทัศน์ จนถึงลมหายใจของคุณ สร้างดวงตาที่สามในโลกของวิสัยทัศน์ที่มองหาได้กว้างไกล ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ จะเกิดขึ้นหากได้สัมผัสได้ทันที เป็นหินในตำนานอีกชนิดหนึ่งที่เปิดโลกวิสัยทัศน์อย่างแท้จริง