ไพไรต์ หรือเพชรหน้าทั่ง

ไพไรต์ หรือเพชรหน้าทั่ง เพชรมหามงคล มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมฝังอยู่ในเนื้อหิน มีแร่ทองคำและแร่เงินผสมอยู่ด้วยกัน สีจึงออกเหลืองนวลอมทองอมเงิน มีฤทธิ์อำนาจในตนเอง สรรพคุณ 108 ธาตุกายสิทธิ์มีฤทธิ์เป็นรองเฉพาะเหล็กไหล