ไพโรมอร์ไฟต์ Pyromorphite

ไพโรมอร์ไฟต์ (Pyromorphite) หินที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ให้ฉายาว่า “หินชัยสมรภูมิ” ผลึกเกิดเป็นแท่งสั้นๆ รูปร่างคล้ายถัง คล้ายกระบอก เพราะมีปลายตัด แต่พบเป็นลูกกลม หรือรูปไต มีความวาวชัดเหมือนขี้ผึ้ง หรือเกือบคล้ายความวาวแบบเพชร