โรดิไซต์ (Rhodizite) จาก Madagascar

โรดิไซต์ (Rhodizite) จาก Madagascar หินที่ช่วยบำบัดและรักษาแผลใจของผู้ที่ผิดหวังในความรัก ถือว่ามีพลังสั่นสะเทือนมาก มีกัมมันตภาพรังสีแผ่กระจายอยู่รอบ ๆ ผู้สวมใส่ เป็นหินที่มีค่ามาก ความเชื่อของคนโบราณถือว่าเป็นหินที่ ดึงดูดความรักความผูกพันมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ คนโบราณจึงเรียกหินชนิดนี้ว่า หินดึงดูดรัก