ทับทิม (Ruby)

ทับทิม (Ruby) หรือ มณี ,รัตนราช,ปัทมราช ทับทิมในภาษาสันสกฤตโบราณคือ “ratanraj” หมายถึงเจ้าแห่งอัญมณีทั้งปวง จนทับทิมถูกขนานนามว่าอัญมณีแห่งราชา ในประเทศไทยนั้นถือว่าทับทิมเป็นอัญมณีหนึ่งในนพรัตน์ มีความแข็งรองจากเพชร เป็นที่นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับมาก