เซเลไนต์ (Selenite)

เซเลไนต์ (Selenite) หินแห่งเทพธิดา เป็นหินแห่งการเรียกเงิน เรียกทอง ช่วยให้ผ่อนคลายนอน รักษาสภาพจิตใจ ในยามหลับนอน เป็นหินที่ช่วยเพิ่มพลังแก่ ศูนย์กลางของจิต ลดสภาวะจิตสับสน