สติลไบท์ และ ฮิวแลนไดต์ (Stilbite & Heulandite)

สติลไบท์ และ ฮิวแลนไดต์ (Stilbite & Heulandite) เป็นหินที่มีประสิทธิภาพที่จะนำความสงบเงียบและถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการนอนหลับพักผ่อนและความฝันที่สดใส นำความสงบสุขภายในระหว่างการทำสมาธิ หินชนิดนี้มีความถี่สูงมาก ใช้การทำสมาธิที่มีประสิทธิภาพมาก ช่วยให้คุณมุ่งเน้นความคิด เกิดการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดี ล่วงรู้ในกรรมที่ได้ทำมาและ ในประโยชน์ในทางกายภาพ Heulandite สามารถดูดซับสิ่งที่เป็นพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วย