ซุปเปอร์เซเว่น (super 7)

ซุปเปอร์เซเว่น (super 7) ที่สุดของแร่ทรงพลังทั้ง7 เป็นหินที่มีพลังพิเศษ ในการเพิ่มขยายพลังให้กับหินอื่นๆ ให้มีผลได้ดีมาก และให้ความรู้สึกดีๆ แก่ผู้สวมใส่ สามารถมอบพลังงานที่ดีแก่ร่างกายและจิตใจผู้เป็นเจ้าของ