ดีบุก ชนิดแคสสิเทอไรต์ (Botryoidal Cassiterite- Tin Wood)

ดีบุก ชนิดแคสสิเทอไรต์ (Botryoidal Cassiterite- Tin Wood) พบในสายแร่อุณหภูมิสูงในหินแกรนิต ในหินเปกมาไทต์ มักเกิดร่วมกับแร่ชนิดอื่นๆเช่น แร่ทังสเตน(Tungsten) tourmalines molybdenite bismuthinite topaz fluorite arsenopyrite wolframite biotite quartz muscovite phlogopite