เทอร์ควอยส์ (Turquoise )

เทอร์ควอยส์ (Turquoise ) เป็นหินแห่งพลัง เป็นอัญมณีที่เหมาะสำหรับผู้ชาย เป็นสัญลักษณ์แห่งสุริยเทพ เป็นหินแห่งอำนาจและความศักดิ์สิทธ์ ช่วยในเรื่องของความรัก ช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับความปรารถนาดี และความซื่อสัตย์ จงรักภักดีจากคนรัก