หินทีวี (TV Rock หรือ Ulexite )

หินทีวี (TV Rock หรือ Ulexite) เมื่อนำหินวางบนภาพหรือตัวอักษรภาพที่เห็นไม่ได้เป็นภาพที่ได้จากการมองทะลุหินลงไป แต่เป็นภาพที่ลอยอยู่ด้านบนของหิน นอกจากนี้ภาพที่ปรากฏยังมีขนาดและสีสันเหมือนกับของจริงที่อยู่ด้านล่างทุกประการไม่ได้เป็นภาพที่เกิดจากการย่อหรือขยายเหมือนกับที่เราเห็นจากเลนส์เว้าหรือเลนส์นูน ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวที่เหมือนกับการแสดงภาพบนหน้าจอทีวีเช่นนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อ หินทีวี