วิลเลมไมท์ (Willemite)

วิลเลมไมท์ (Willemite) ชื่อแร่ ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์เนเธอร์แลนด์พระเจ้าวิลเลมที่ 1 มีคุณสมบัติพิเศษคือ เรืองแสงได้เมื่ออยู่ใต้แสงอุลตราไวโอเลต การกำเนิดพบในหินปูนเป็นผลจากการแปรสภาพของแร่สังกะสีและแร่อื่นๆ
ด้านความเชื่อ เป็นหินในการบำบัดรักษาสุขภาพรักษาแผลภายในจิตใจ และช่วยในเรื่องการทำสมาธิ