ซิงค์ไคท์ (Zincite)

ซิงค์ไคท์ (Zincite) สามารถเรืองแสงสีเขียวใต้ long wave UV หรือแสงม่วง Black light มีสีแดงพบอยู่ร่วมกับแร่แฟรงคลิไนท์ และวิลเลมไมท์ ซึ่งมีลักษณะเด่นเฉพาะเห็นชัด กับแร่วิลเลมไมท์เกิดร่วมอยู่ด้วย