คาร์เนเลียน (Carnelian)

คาร์เนเลียน (Carnelian) คาร์เนเลียนเป็นอัญมณีในตระกูลคัลชิโดนี มีหลากหลายสีแต่ยังคงอยู่ในโทนสีแดง เป็นอัญมณีที่มีพลังในการปกป้องคุ้มครอง ถือเป็นอัญมณีนำโชค และนำความปรรถนาดีของผู้เป็นเจ้าของเผื่อแผ่ออกไปยังผู้อื่น ใช้บำบัดสุขภาพของผู้ป่วย