ฮาวไลต์ (Howlite)

ฮาวไลต์ (Howlite) จะมีเส้นลายสีออกเทาๆอยู่รอบก้อนหินเป็นลายที่อยู่ในเนื้อหินฮาวไลท์เลย ซึ่งลวดลายดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีระเบียบแต่สวยงามอย่างมีศิลปะ หินฮาวไลท์เป็นหินมงคลที่มีสีขาวสวยงามสะดุดตา เป็นหินแห่งความฝันเป็นหินที่สามารถทำนายความฝันได้