แจสเปอร์ JASPER

แจสเปอร์ (JASPER) อัญมณีแห่งการต่อสู้ นับเป็นอัญมณีในตระกูลควอตซ์อีกชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่าแจสเปอร์เป็นพลอยที่จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้ผู้ที่ครอบครองมีพลังความกล้าหาญเกิดขึ้นในจิตใจ กล้าคิด กล้าทำ มีพลังในการคิดคำนวณอย่างรอบคอบ มีพลังในการปลดปล่อยความเครียด ลดทอนความรู้สึกอ่อนล้า และช่วยเพิ่มพลังทางเพศได้อีกด้วย