คุนไซต์ หรือ คันไซต์ (Kunzite)

คุนไซต์ หรือ คันไซต์ (Kunzite) อัญมณีตระกูลสปอดูมีน เป็นหินที่มี สีชมพูอ่อน ชมพูแกมม่วง เป็นหินทรงพลังขั้นสูง ช่วยต่อต้านพลังงานด้านลบและกระตุ้นพลังงานด้านดี ช่วยให้เกิดความรัก เสริมความรัก ความเข้าใจ ปกป้องคุ้มครอง เสริมพลังเพศหญิง