ออบซิเดียน (Obsidian)

ออบซิเดียน (Obsidian) เกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟ เชื่อกันว่า “หินออบซิเดียน” เป็นดั่งกระจกเงา สะท้อนสิ่งไม่ดีไม่งาม จะช่วยขับไล่โชคชะตาที่เลวร้าย อีกทั้งยังสะท้อนสิ่งที่บกพร่องของจิตใจให้ออกไปได้ เรียกได้ว่าหินชนิดนี้ สามารถหักเหพลังของโชคชะตาที่เลวร้าย และสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ให้เบี่ยงเบนออกไปจากชีวิตของผู้สวมใส่ได้