ออร์โทเคลส Orthoclase

ออร์โทเคลส (Orthoclase) หินแห่งความมั่นใจ เกิดในหินเปกมาไทท์ เกิดในหินอัคนี ชนิดต่างๆ เช่น หินแกรนิต ไซยีไนท์ และเนฟิลีนไซยีไนท์ ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบโดยนำไปผสมกับดินเคลย์และควอรตซ์ เมื่อเผาอูหภูมิสูงๆเฟลด์สปาร์จะหลอมละลายและจะเป็นตัวเชื่อมโยง (cement) ในเครื่องเคลือบ นอกจากนี้ ยังใช้ในอุตสาหกรรมแก้วอีกด้วย เนื่องจากมีอลูมิเนียมประกอบอยู่