หินขัดมันอื่นๆ

หินขัดมันอื่นๆ Catlinite หรือเรียกว่า Pipestone หินขัดมันเจาะรู หยกเหลือง Yellow Jade หินขัดมัน Tugtupite ขัดมัน หายากราคาแพงจาก Greenland