ซิโลมิเลน Psilomelane

ซิโลมิเลน (Psilomelane) มาจากภาษากรีก 2 คำ หมายถึง “เรียบ smooth” กับ “ดำ black” วิธีตรวจลักษณะที่ต่างจากแมงกานีสอื่นๆ คือแข็ง และไม่ค่อยเป็นผลึก แม้จะคล้ายไลโมไนท์ ก็ตรวจได้ด้วยสีผงละเอียด ไม่หลอมละลาย เผาในหลอดทดลองชนิดปิดทางเดียวจะมีน้ำเกาะมาก แร่แมงกานีสนิยมตรวจโดยละลายในกรดเกลือ จะได้แมงกานีสคลอไรด์ ในที่สุดเป็นสีเขียวขี้ม้า