ไทเกอร์ไอออน/ไทเกอร์อาย

ไทเกอร์ไอออน/ไทเกอร์อาย ตามความเชื่อแล้วหินไทเกอร์ไอออนนั้นสามารถที่จะช่วยในการป้องกันอันตรายจากรังสีในหน้าจอสมาร์มโฟนและจอคอมพิวเตอร์ได้ดี ทำให้รังสีดังกล่าวนั้นไม่เข้ามาทำอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งผู้ที่ทำงานออฟฟิต นักศึกษา และคนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานจะเหมาะกับหินนำโชคไทเกอร์ไอออนมากที่สุด