0012440 สร้อยข้อมือ อาเกตทะเลทรายโกบี (Gobi Agate) (26g)

0012440 สร้อยข้อมือ อาเกตทะเลทรายโกบี (Gobi Agate) (26g)

฿3,900.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ชื่อหิน : อาเกตทะเลทรายโกบี (Gobi Desert Eye Agate)

แทรกด้วยหินอาเกต และไหมทอง

ขนาดลูกปัด :  9-15 มิลลิเมตร

จำนวนลูกปัด : อาเกตโกบี 11 เม็ด

ความยาว : ประมาณ 20 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 26 กรัม

แหล่งค้นพบ : ทะเลทราย โกบี ชายแดนมองโกเลีย – จีน
หินอาเกตที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยล้านปี เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำ และเย็นตัวอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก็มีการกัดเซาะของน้ำทะเล และเมื่อกาลเวลาผ่านไป การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทางธรณีวิทยา การยกตัวของแผ่นดิน ทำให้เกิดเป็นทะเลทรายที่มีการรับพลังงานที่ร้อนและเย็น ทำให้รูปร่างผิวดูสวยงาม ในรูปที่ต่างๆ ทั้งยังสะสมพลังงานจำนวนมาก

ทะเลทรายโกบี ( GOBI Desert) งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศมองโกเลียตอนใต้กับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศจีน โกบีเป็นทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ทอดตัวเป็นแนวโค้งยาว 1,600 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่พอ ๆ กับรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ทะเลทรายแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล 900-1,500 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินล้วนทางด้านตะวันออก ส่วนด้านตะวันตกเป็นทราย