[PR0128/ทำบุญ] สร้อยข้อมือหินพระอรหันตธาตุ เปลือกมุกจ้าวสมุทร 9mm.

-33%

[PR0128/ทำบุญ] สร้อยข้อมือหินพระอรหันตธาตุ เปลือกมุกจ้าวสมุทร 9mm.

฿1,500.00 ฿1,000.00

  • รายละเอียด

รายละเอียด

ชื่อหิน  : พระอรหันตธาตุ เป็นหินพระธาตุหลากหลายพระองค์ที่ได้จากประเทศลาวนานมาแล้วหลายปีแล้ว ทางร้านได้มีโอกาสออกแบบใส่ตะกรุดข้อมือรวมกับหินธรรมชาติที่มีความหมายที่ดี เพื่อให้ผู้สวมใส่พึ่งระลึกถึงพระรัตนตรัย และระมัดระวังในการใช้ชีวิต มอบความเป็นมงคลแด่ผู้สวมใส่ สมปรารถนาที่ไปในทางที่ดี ให้ประสบความสำเร็จ เสริมสมาธิ ปัญญา มีความคิดที่ดี มอบพลังงานที่ดีแด่ผู้สวมใส่

คำแนะนำ  ผู้สวมใส่ควรสวดมนต์ภาวนา เป็นการสร้างบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะจิตใจจะสงบตั้งมั่น ทำให้เกิดฌาน จิตวิญญานและสิ่งที่มองไม่เห็นก็จะรว่มอนุโมทนาบุญ เป็นการแผ่เมตตาจิตให้แก่ผู้อื่นด้วย ท่านก็จะได้รับสิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จ ความสมหวัง ในชีวิตอย่างแน่นอน

รายการนี้ราคา 1,500 บาททางร้านคิดลูกค้าเพียง 1000 บาท

และนำเงินจำนวน 500 บาทเข้ากองบุญทางร้านเพื่อนำเสริมบุญ บารมี ให้ลูกค้าและทางร้านได้รับบุญร่วมกัน สาธุ สาธุ


พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ

อะหัง วันทามิ ธาตุโย ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ในจักรวาลทั้งหลาย ทั้งพรหมโลกและดาวดึงส์
อะหัง วันทามิ สัพพะโส ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เอ วังธาตุโย จัตตารี สะ สะ มาทันตา เกสา โลมา นะขา ขีจะ อะหังวันทามิธาตุโย